ကၽြန္ေတာ္ ေလးစားေသာ ကၽြန္ေတာ့ဘဝ၏ ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပ ပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ကၽြန္ေတာ္ ေလးစားေသာ ကၽြန္ေတာ့ဘဝ၏ ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပ ပုဂၢိဳလ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ကၽြန္ေတာ္ ေလးစား၊ အားက် ၊ ဂုဏ္ယူ ၊တန္ဖိုးထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

Saturday, March 30, 2013

စာလုံးေပါင္း(ဟာသ)

 
စာလုံးေပါင္း

တစ္ခါက လူတေယာက္သည္ ေသဆံုးပီးေနာက္ သူ၏၀ိညာဥ္သည္ နတ္ျပည္သို႕ေရာက္သြား၏။ထုိ႕ေနာက္ တံခါး၀တြင္သိၾကားမင္း ႏွင့္ေတြ႕ဆုံေလသည္။

္သိၾကားမင္း မွ"က်ဳပ္ သင့္ဘ၀မွတ္တမ္းစာအုပ္ကိုၾကည့္ပီးပါပီ..အခုနတ္ျပည္မွၾကိဳဆိုပါတယ္...ဒါေပမဲ့မ၀င္ခင္တခုေမးမယ္...

အခ်စ္(love)ကိုစာလံုးေပါင္းျပရမယ္"

သုိ႕နွင္႕ ထိုသူလည္း စာလံုးေပါင္းျပႏိုင္သျဖင့္ ၀င္ခြင့္ရရွိသြားသည္။ သုိ႕ေသာ္ နတ္ျပည္တြင္းသုိ႕ သူ၀င္ခါနီးတြင္သိၾကားမင္း မွ

အေရးေပၚ နတ္အစည္းအေ၀းရွိသျဖင္႕ သူ႕အားဂိတ္ေပါက္ကိုခဏေစာင့္ခိုင္းပီး လာသမွ်လူကို ....

"အခ်စ္" စာလံုးကုိေပါင္းခိုင္းရန္၊ မေပါင္းႏိုင္ပါက၀င္ခြင့္မေပးရန္မွာၾကားပီး ထြက္သြားေလသည္။

သိၾကားမင္း ထြက္သြားပီး မၾကာမီ ထိုသူ၏ဇနီးသည္နတ္ျပည္၀င္ေပါက္၀.သို႕ေရာက္လာသည္။ သူမဘာလာလုပ္လဲဆိုတာကို အံၾသေန၏။

"မင္းဘယ္လိုျဖစ္ပီးေရာက္လာတာလဲ"

"က်မအခုပဲ ကားတိုက္ပီးေရာက္လာတာ...ရွင္ေရာဘာလုပ္ေနတာလဲ"

" သိၾကားမင္းကငါ့ကိုခိုင္းထားလို႕...ဒီကိုေရာက္လာတဲ့သူေတြကုိ စာလံုးေပါင္းမွန္မွေပး၀င္ရမယ္တဲ့..မင္း၀င္ခ်င္ရင္စာလံုးေပါင္းျပရမယ္.."

"ဘာစာလံုးလဲ..??"

ထုိအခါ ဂိတ္ေဆာင္႕ တာ၀န္က် ျဖစ္တဲ႕... သူမေယာက္က်ားေျပာလုိက္တာက.......

"ခ်က္ကိုဆိုလိုဗားကီးယား(Czechoslovakia)"....................တဲ႕

တိန္........

No comments:

Post a Comment