ကၽြန္ေတာ္ ေလးစားေသာ ကၽြန္ေတာ့ဘဝ၏ ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပ ပုဂၢိဳလ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

ကၽြန္ေတာ္ ေလးစားေသာ ကၽြန္ေတာ့ဘဝ၏ ေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပ ပုဂၢိဳလ္  ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း
ကၽြန္ေတာ္ ေလးစား၊ အားက် ၊ ဂုဏ္ယူ ၊တန္ဖိုးထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

Monday, June 11, 2012

အေမ(ကဗ်ာ)ဟိုးရင္ခါက--
   ခ်ဴခ်ာသူ႕သား  ေပြ႕ဖက္ထားျပီး
   ဆရာဝန္သမား  ေခ်ရင္းသြားကာ
   ဦးတိုက္ညြတ္တြား  ခယသြားျပီး
   ကၽြန္မသားကို--
   ကယ္ပါယူပါ  မ်က္ရည္ျဖာသြင္
   ထိုမိခင္၏--
   မေလွ်ာ့ေမတၱာ  ခ်စ္သဒၶါေၾကာင့္
   ငါလွ်င္လူသား -
   ဖြ႔ံ႕ထြားလူလား ေျမာက္ခဲ့သည္ --

   ယခုအခါ ---
   မာတာမိခင္  ယိုင္ႏြဲ႕ခြင္ရဳု္
   မရႊင္မလန္း  ရမ္းေရာ္မွန္းျပီး
   ဘယ္ေသာအခါ  ခ်စ္လွစြာသား
   လာမလား ဟု
   ေမွ်ာ္ေတြးရင္းေစာင့္
   ေစာင့္စားဗ်ာပါ
   မေတြ႕ပါဘဲ  မခြဲခြာခ်င္ 
   စိတ္ဘဝင္ကို  သိေနပိုရုဳ္
   မေျဖာင့္စိတ္မွာ  ရင္နင့္ပါသည္
   မာတာေက်းဇူး  မဆပ္ဘူးရုဳ္  -----


                        ေမြးသမိခင္သို႕  --
                                  ကိုစိုးႏိုင္
(ငယ္စဥ္က အလြန္ခ်ဴခ်ာရုဳ္ ေသမင္းႏွခမ္းမွ မိခင္ေမတၱာျဖင့္ရွင္သန္ခဲ့ရသူ)

No comments:

Post a Comment